Thông tin đơn
Người đứng đơn TRỊNH VINH
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Ô 13A, đường D20, Khu dân cư Việt - Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An
Nguồn tiếp nhận Văn phòng chính phủ
Ngày nhận 28/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị liên quan đến việc thôi hưởng trợ cấp đối với cháu Trịnh Quốc Tuấn (cháu nội của ông Trịnh Vinh).
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - LeThiMuoi_TrinhVinh_CVC5834_UBT181204.signed.pdf
Nội dung V/v giải quyết đơn của bà Lê Thị Mười, ông Trịnh Vinh