Thông tin đơn
Người đứng đơn LÊ THỊ KIỀU LAN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 359, đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Văn phòng chính phủ
Ngày nhận 28/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại và tố cáo liên quan đến một số cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An và Ủy ban nhân dân phường Dĩ An.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Nội dung V/v phúc đáp Văn bản số 11350/VPCP-V.I ngày 21/11/2018