Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN QUANG VANG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 322, khu phố Thạnh Hòa A, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thạnh, thị xã Thuận An
Nguồn tiếp nhận Văn phòng chính phủ
Ngày nhận 28/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh sớm giải quyết bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.
Tình trạng đơn Xử lý đơn
Nội dung N/A