Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN QUANG VANG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 322, khu phố Thạnh Hòa A, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thạnh, thị xã Thuận An
Nguồn tiếp nhận Văn phòng chính phủ
Ngày nhận 28/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh sớm giải quyết bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.
Tình trạng đơn Đơn vị xác minh
Nội dung N/A