Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN THỊ XUÂN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 86/3A/7/7A,khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 28/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải tỏa, tái định cư thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Tân Đông Hiệp và giải tỏa đền bù xây dựng trường THCS Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đã gửi cơ quan có thẩm quyền