Thông tin đơn
Người đứng đơn LÊ NGỌC KIM LÝ
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 1, tổ 15, khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 05/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Xử lý vi phạm hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 3589/QĐ-XPVPHC ngày 24/8/2018 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Kim Cúc (mẹ của bà Lê Ngọc Kim Lý)
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - LeNgocKimLy_HD251_BTCD181114.PDF
Nội dung V/v hướng dẫn bà Lê Ngọc Kim Lý