Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN PHƯỚC ANH
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 30/2, khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 28/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Trình bày liên quan cán bộ ép ông bán đất
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đơn trùng