Thông tin đơn
Người đứng đơn HOÀNG QUỐC DŨNG, NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 167, đường Trần Bình Trọng, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 04/12/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị sớm hoàn trả lại tài sản theo Quyết định số 421/QĐ-UB ngày 12/11/1991 của UBND tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương)
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đơn trùng