Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN THỊ QUẾ - PGĐ CÔNG TY TNHH MTV MAY KIM LONG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 04/12/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại về việc các đoàn thanh tra, kiểm tra thừng xuyên đến thanh tra, kiểm tra các hoạt động của doanh nghiệp.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung nhập lại