Thông tin đơn
Người đứng đơn PHAN THỊ LAN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 20/24B, khu phố Bình Minh 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Tiếp dân định kỳ
Ngày nhận 04/12/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Đất đai
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An và yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 60m2, tọa lạc tại phường Dĩ an, thị xã Dĩ An cho gia đình Bà.
Tình trạng đơn Đơn vị xác minh
Nội dung N/A