Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN THỊ PHẤN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 22/86, khu phố 9, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Phó Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 03/12/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại những vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ thuộc Dự án Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.
Tình trạng đơn Mới tiếp nhận
Nội dung N/A