Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN NGỌC THANH LÂM
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 413, khu phố Bình Minh 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Ban nội chính Tỉnh ủy
Ngày nhận 04/12/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị hủy bỏ Quyết định số 85/2002/QĐ-CT ngày 01/7/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Tình trạng đơn Đang xem xét giải quyết
Nội dung N/A