Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 04/12/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Khác
Nội dung đơn Tố cáo bà Trần Hồng Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp 193ha đất tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo không đúng quy định pháp luật.
Tình trạng đơn Đã báo cáo kết quả xác minh
Nội dung N/A