Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN THỊ MỸ DUNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 381 (số cũ 478), tổ 31, khu 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 05/12/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 4993/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trần Thị Mỹ Dung.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - TranThiMyDung_HD278_BTCD181213.PDF
Nội dung V/v hướng dẫn bà Trần Thị Mỹ Dung