Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN VĂN EM
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 2/17, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Báo đài
Ngày nhận 05/12/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại liên quan đến quy hoạch
Tình trạng đơn Mới tiếp nhận
Nội dung N/A