Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN TÝ
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 175, đường Trần Ngọc Lên, khu phố 4, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Báo đài
Ngày nhận 05/12/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Xử lý vi phạm hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc xử phạt vi phạm hành chính.
Tình trạng đơn Xử lý đơn
Nội dung N/A