Thông tin đơn
Người đứng đơn LÊ ĐÌNH TRỌNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 38, tổ 2, khu phố 7, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 06/12/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại liên quan đến ê kíp trực thuộc Trung tâm y tế huyện Phú Giáo thiếu trách nhiệm gây ra cái chết cho con của ông Lê Đình Trọng.
Tình trạng đơn Mới tiếp nhận
Nội dung N/A