Thông tin đơn
Người đứng đơn LÊ ĐÌNH TRỌNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 38, tổ 2, khu phố 7, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 06/12/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại liên quan đến ê kíp trực thuộc Trung tâm y tế huyện Phú Giáo thiếu trách nhiệm gây ra cái chết cho con của ông Lê Đình Trọng.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - LeDinhTrong_CVTL289_BTCD181225.PDF
Nội dung V/v trả lời ông Lê Đình Trọng