Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN XUÂN LỘC
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 38, đường GS9, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An.
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 06/12/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Tư pháp
Nội dung đơn Đề nghị trả lời liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mau trúng đấu giá.
Tình trạng đơn Mới tiếp nhận
Nội dung N/A