Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 06/12/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Tư pháp
Nội dung đơn Tố cáo bà Bùi Thị Trúc Linh - Chấp hành viên Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một về hành vi cố tình giao tài sản mà bà Thúy có đơn yêu cầu tạm hoãn thi hành án cho người khác, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Bà.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đã gửi cơ quan có thẩm quyền