Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN TUẤN DƯƠNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ ấp 1, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 06/12/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại về việc Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã bến Cát không giải quyết cho cho ông Nguyễn Tấn Dương chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đã gửi cơ quan có thẩm quyền