Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN NHI
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 227/8B, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 06/12/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại về việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An không thụ lý giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Nhi.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung đơn trùng