Thông tin đơn
Người đứng đơn LẠI THỊ KIM THU
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ ấp 6, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 04/01/2019
Lĩnh vực Kiến nghị > Tư pháp
Nội dung đơn Kiến nghị về việc Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2018/DS-ST ngày 25/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu chấm dứt hành vi trái pháp luật, yêu cầu tuyên văn bản công chức vô hiệu và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tình trạng đơn Đang xem xét giải quyết
Nội dung N/A