Thông tin đơn
Người đứng đơn ĐÀO XUÂN NGỌC
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 117, khu phố 7, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 04/01/2019
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Xuân Ngọc.
Tình trạng đơn Đang xem xét giải quyết
Nội dung N/A