Thông tin đơn
Người đứng đơn HUỲNH HỮU SỰ, NGUYỄN THỊ KIM KHUYA
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 432, đường Độc Lập, tổ 3, khu phố 7, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 04/01/2019
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại yêu cầu cấp đất tái định cư và bồi thường thỏa đáng đối với đất của gia đình ông Sự, bà Khuya thuộc Công trình: Giao đất cho Trung đoàn 271, Kho K9, Tiểu đoàn Đặc công 60 tại thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - HuynhHuuSu_NguyenThiKimKhuya_CVC14_BTCD190109.PDF
Nội dung V/v chuyển đơn của ông Huỳnh Hữu Sự và bà Nguyễn Thị Kim Khuya