Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN THỊ NGỌC HOA
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 37/2, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 04/01/2019
Lĩnh vực Kiến nghị > Xử lý vi phạm hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị tồn tại công trình xây dựng không phép buộc phải tháo dỡ theo Quyết định số 6842/QĐ-XPVPHC ngày 24/10/2018 của UBND thị xã Thuận An.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - NguyenThiNgocHoa_HD12_BTCD190107.PDF
Nội dung V/v hướng dẫn bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa