Thông tin đơn
Người đứng đơn VŨ THỊ VÂN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ ấp Dáng Hương, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 04/01/2019
Lĩnh vực Kiến nghị > Tư pháp
Nội dung đơn Kiến nghị liên quan đến việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng chậm thi hành án, buộc bà Trần Thị tua trả nợ, số tiền 187,2 triệu cho bà Võ Thị Vân.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - VuThiVan_CVC16_BTCD190109.PDF
Nội dung V/v chuyển đơn của bà Vũ Thị Vân