Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN NGỌC AN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Tổ 5, ấp Hố Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 04/01/2019
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Phản ảnh về việc hộ ông Nguyễn Văn Tân chăn nuôi heo, gây ô nhiễm môi trường
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung lập phiếu trình chuyển PKTN xử lý