Thông tin đơn
Người đứng đơn HOÀNG MINH CƯỜNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 05/01/2019
Lĩnh vực Khiếu nại > Tư pháp
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 01 ngày 24/10/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú giáo về việc giải quyết khiếu nại của Ông.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đã gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết