Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN THANH TÂN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 338/E, tổ 6, khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 05/01/2019
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại Thông báo số 298/TB-UBND ngày 25/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thụ lý giải quyết tố cáo của Ông.
Tình trạng đơn Đang xem xét giải quyết
Nội dung N/A