Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN THỊ YẾN HÒA
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 338/E, tổ 6, khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 05/01/2019
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị một số vấn đề liên quan đến thực thi công vụ của UBND thị xã Tân Uyên.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - NguyenThiYenHoa_CVC21_BTCD190121.PDF
Nội dung V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Yến Hòa