Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN VÀNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 14/36/9, đường Tâm Tâm Xã, khu phố 4, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 05/01/2019
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động thực thi công vụ hành chính liên quan đến Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ minh.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đơn trùng.