Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN XUÂN LỘC
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 38, đường GS9, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 09/01/2019
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông là người mua trúng đấu giá tài sản của ông Nguyễn Công Thanh, bà Nguyễn Thị Thu Hà.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đơn trùng