Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN KIỆM, BÙI QUANG THU, LÊ CHÍ THÀNH
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số P604, nhà D9, khu đô thị Đặng Xá, gia Lâm, thành phố Hà Nội
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 09/01/2019
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại việc UBND huyện Phú Giáo thu hồi đất trồng cây lâu năm của ông Nguyễn Văn Lý tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo không đúng quy định của pháp luật.
Tình trạng đơn Đang xem xét giải quyết
Nội dung N/A