Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN THỊ THANH ĐẠM
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số A4/13, khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 09/01/2019
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 10. 11,16, tờ Bản đồ số 17, 18, tọa lạc tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên cho Bà.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đã gửi cơ quan có thẩm quyền