Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 09/01/2019
Lĩnh vực Tố cáo > Khác
Nội dung đơn Tố cáo bà Huỳnh Thị Chính - Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên làm trái quy định của pháp luật trong việc thực thi công vụ.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đơn không ký tên.