kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn ĐÀO THỊ ANH THI
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Khu phố 7, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 15/01/2019
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo và yêu cầu bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho gia đình Ông thuộc Công trình: Giao đất cho Trung đoàn 271, Kho K9, Tiểu đoàn Đặc công 60 tại thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.
Tình trạng đơn Xử lý đơn
Nội dung N/A