kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN THỊ LIÊN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ ngụ tại số 1 ấp Long Sơn, phường Long Bình, quận 9, TPHCM
Nguồn tiếp nhận Phó Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 28/11/2014
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Đơn yêu cầu trả đất ruộng
Tình trạng đơn Đơn vị xác minh
Tệp tin kèm theo - NguyenThiLien_CVTL1580_UBT150525.PDF
Nội dung V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Liên