kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN LAI
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 47/9A, kp Bình Đường 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Tranh chấp đất đai
Nội dung đơn Tranh chấp QSD đất giữa ông Nguyễn Văn Lai với bà Nguyễn Thị Linh, bà Nguyễn Thị Nga, bà Từ Minh Nguyệt và bà Nguyễn Nhựt Phương
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - QD 2027 - NGUYỄN VĂN LAI.pdf
Nội dung Quyết định v/v đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại tranh chấp QSD đất của ông Nguyễn Văn Lai