kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN EM (DO BÀ TRẦN THỊ HUỲNH MAI ĐẠI DIỆN)
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 26/7, kp 3, phường Phú Lợi, Tp.TDM
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v giải quyết bác đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Em đối với việc UBND thị xã Thủ Dầu Một cấp GCNQSD đất cho bà Đoàn Thị Kim Tiếng không đúng quy định pháp luật
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - BẢN ÁN DSPT 108 CỦA TAND TỈNH.pdf
- BẢN ÁN DSST 28 CỦA TAND TX THỦ DẦU MỘT.pdf
- CVTL 1141 CỦA UBND TỈNH.pdf
- HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN.pdf
- QĐ 1397 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH.pdf
- QĐ 226 CỦA CHỦ TỊCH UBND TX THỦ DẦU MỘT.pdf
- TB chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Em.pdf
Nội dung Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Em