kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn ĐOÀN THỊ CHỈNH
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 33/18, kp Thắng Lợi, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Tranh chấp đất đai
Nội dung đơn Khiếu nại yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 1591/QĐ-UB ngày 15/6/2000 và Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1591/QĐ-UB, lý do giải quyết tranh chấp đất trong thân tộc không đúng thẩm quyền và yêu cầu chuyển hồ sơ sang Tòa án
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - TBCD 49 - ĐOÀN THỊ CHỈNH.pdf
Nội dung Thông báo v/v đính chính Thông báo số 45/TB-UBND ngày 20/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Đoàn Thị Chỉnh