kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 2/77, khu 6, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 22/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh và yêu cầu bồi thường đất theo giá thị trường, bố trí đất tái định cư
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - NguyenThiNgocDung_QD3285UB_TDM090723.pdf
- NguyenThiNgocDung_QD653UBT_100222.pdf
- TBCD 276 - NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG.pdf
Nội dung Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Dung