kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh
Họ tên CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại Huyện/ Thị xã
Trích yếu
STTSố/ Ký hiệuThông tin hồ sơTrích yếuTải về
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 378 / 26 trang
361 399/QÐ-UBND
24/02/2014
- Họ tên: TRẦN THỊ THÂN
- Địa chỉ: 37/6, kp Tâm Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An
Quyết định v/v giải quyết đơn của bà Trần Thị Thân Khiếu nại Quyết định số 7318/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An
362 400/QÐ-UBND
24/02/2014
- Họ tên: LÊ VĂN LẮM
- Địa chỉ: 14/5, đường Nguyễn Thị Minh Khai, kp 9, phường Phú Hòa, TpTDM
Quyết định v/v giải quyết đơn của ông Lê Văn Lắm Khiếu nại Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Chủ tịch UBND Tp.TDM
363 396/QÐ-UBND
24/02/2014
- Họ tên: NGUYỄN THỊ CÀI
- Địa chỉ: số 34/16, kp Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An
Quyết định v/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Cài Khiếu nại Quyết định số 6757/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An
364 397/QÐ-UBND
24/02/2014
- Họ tên: NGUYỄN PHƯƠNG NĂM
- Địa chỉ: 23/16, kp Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An
Quyết định v/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Phương Năm Khiếu nại Quyết định số 6945/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An
365 398/QÐ-UBND
24/02/2014
- Họ tên: NGUYỄN VĂN CHẤT
- Địa chỉ: 16/16, kp Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An
Quyết định v/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Chất Khiếu nại Quyết định số 6570/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An
366 366/QÐ-UBND
19/02/2014
- Họ tên: BÙI THỊ NỞ
- Địa chỉ: 515A/2, kp Châu Thới, phường Bình An, thị xã Dĩ An
Quyết định v/v giải quyết đơn của bà Bùi Thị Nở khiếu nại Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An
367 266/QÐ-UBND
27/01/2014
- Họ tên: VÕ VĂN MINH
- Địa chỉ: số 10/5, kp Đông A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An
Quyết định v/v giải quyết đơn của ông Võ Văn Minh Khiếu nại Quyết định số 7100/QD-UBND ngày 29/10/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An
368 267/QÐ-UBND
27/01/2014
- Họ tên: NGUYỄN THỊ CHINH
- Địa chỉ: 06/16, kp Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An
Quyết định v/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Chinh Khiếu nại Quyết định số 6784/QD-UBND ngày 15/10/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An
369 265/QÐ-UBND
27/01/2014
- Họ tên: NGUYỄN VĂN ĐẠO
- Địa chỉ: 46/6, kp Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An
Quyết định v/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đạo Khiếu nại Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An
370 227/QÐ-UBND
23/01/2014
- Họ tên: LÊ ANH TUẤN
- Địa chỉ: tổ 9, ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát
Quyết định v/v giải quyết đơn của ông Lê Anh Tuấn Khiếu nại Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngay 04/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v XPVPHC trogn lĩnh vực xây dựng
371 228/QÐ-UBND
23/01/2014
- Họ tên: LÊ THỊ LAI
- Địa chỉ: số 301, đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 5, phường Phú Hòa, TP.TDM
Quyết định v/v giải quyết đơn của bà Lê Thị Lai Khiếu nại Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND TpTDM
372 156/QÐ-UBND
20/01/2014
- Họ tên: HÀ DUY LỢI
- Địa chỉ: 6/6, khu phố Tân Hòa, phường Tân Hòa, thị xã Dĩ An
Quyết định v/v giải quyết đơn của ông Hà Duy Lợi khiếu nại Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
373 157/QÐ-UBND
20/01/2014
- Họ tên: PHẠM THỊ NHÀN
- Địa chỉ: 18/6, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An
Quyết định v/v giải quyết đơn của bà Phạm Thị Nhàn Khiếu nại Quyết định số 7099/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
374 155/QÐ-UBND
20/01/2014
- Họ tên: TRIỆU QUỐC GIANG
- Địa chỉ: 11/16, kp Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An
Quyết định v/v giải quyết đơn của ông Triệu Quốc Giang Khiếu nại Quyết định số 6995/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An
375 154/QÐ-UBND
20/01/2014
- Họ tên: BÙI VĂN BÍCH
- Địa chỉ: 143/8, tổ 8/1, kp Châu Thới, phường Bình An, thị xã Dĩ An
Quyết định v/v giải quyết đơn của ông Bùi Văn Bích Khiếu nại Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An
STTSố/ Ký hiệuThông tin hồ sơTrích yếuTải về
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 15 / 1 trang
1 295/TB-UBND
21/12/2018
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
V/v kết quả giải quyết đơn tố cáo của công dân
2 294/TB-UBND
20/12/2018
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
V/v giải quyết đơn tố cáo của công dân
3 227/TB-UBND
28/09/2018
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
V/v giải quyết đơn tố cáo của công dân
4 223/TB-UBND
27/09/2018
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
V/v giải quyết đơn tố cáo của công dân
5 221/BTCD-XLÐ
27/09/2018
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
V/v giải quyết đơn tố cáo của công dân
6 201/TB-UBND
10/09/2018
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
V/v giải quyết đơn tố cáo của công dân
7 154/TB-UBND
27/07/2018
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
V/v thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của công dân
8 152/TB-UBND
25/07/2018
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
V/v giải quyết đơn tố cáo của công dân
9 124/TB-UBND
15/06/2018
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
V/v giải quyết đơn tố cáo của công dân
10 79/TB-UBND
13/04/2018
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
Kết quả giải quyết đơn tố cáo của công dân
11 78/TB-UBND
13/04/2018
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
V/v giải quyết đơn tố cáo của công dân
12 58/TB-UBND
19/03/2018
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
V/v giải quyết tố cáo của công dân
13 41/TB-UBND
05/03/2018
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
V/v giải quyết tố cáo của công dân
14 213/TB-UBND
25/12/2017
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
V/v giải quyết tố cáo của công dân
15 180/TB-UBND
14/11/2017
- Họ tên: Công dân
- Địa chỉ:
Thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của công dân
STTSố/ Ký hiệuThông tin hồ sơTrích yếuTải về
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 106 / 8 trang
1 5216/UBND-BTCD
02/11/2018
- Họ tên: ÔNG TRẦN VĂN DŨNG
- Địa chỉ: quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
V/v trả lời đơn của công dân (ông Trần Văn Dũng đại diện)
2 5000/UBND-BTCD
19/10/2018
- Họ tên: TRẦN NGỌC THANH LÂM
- Địa chỉ: Số 413, khu phố Bình Minh 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
V/v Trả lời ông Trần Ngọc Thanh Lâm
3 4640/UBND-BTCD
02/10/2018
- Họ tên: CÁC HỘ DÂN DỰ ÁN KHU DÂN CƯ VÕ MINH ĐỨC
- Địa chỉ: Số F311/52, khu 6, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
V/v trả lời đơn kiến nghị của các hộ dân thuộc Dự án Khu dân cư Võ Minh Đức
4 3816/UBND-BTCD
16/08/2018
- Họ tên: LÊ MINH CHÂU
- Địa chỉ: 467/9, khu 1, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một
V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Lê Minh Châu.
5 3699/UBND-BTCD
09/08/2018
- Họ tên: PHẠM VĂN SANG
- Địa chỉ: Số 32/4, đường Phan Đình Giót, khu phố Đông B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
V/v trả lời ông Phạm Văn Sang
6 3622/UBND-BTCD
07/08/2018
- Họ tên: PHẠM THỊ RÂM
- Địa chỉ: tổ 4, khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên
V/v trả lời bà Phạm Thị Râm
7 2161/UBND-BTCD
23/05/2018
- Họ tên: NGUYỄN VĂN MINH
- Địa chỉ: Số 338/E, tổ 6, khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
V/v trả lời ông Nguyễn Văn Minh
8 1394/UBND-BTCD
04/04/2018
- Họ tên: NGUYỄN VĂN THÊ
- Địa chỉ: Tổ 3, ấp Tiên Phong, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng
V/v không tiếp tục thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thê.
9 1087/UBND-BTCD
19/03/2018
- Họ tên: CÔNG DÂN CÓ SỐ HIỆU 431
- Địa chỉ: Phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
V/v trả lời công dân
10 975/UBND-BTCD
13/03/2018
- Họ tên: BÀ PHAN THỊ NGỌC TUYỀN (VỢ ÔNG NGUYỄN HOÀNG KHANH)
- Địa chỉ: 268, đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Trương Quốc Khanh và bà Phan Thị Ngọc Tuyền.
11 975/UBND-BTCD
13/03/2018
- Họ tên: TRƯƠNG QUỐC KHANH, PHAN THỊ NGỌC TUYỀN
- Địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
V/v trả lời ông Trương Quốc Khanh và bà Phan Thị Ngọc Tuyền
12 5974/UBND-BTCD
28/12/2017
- Họ tên: NGUYỄN VĂN LÝ
- Địa chỉ: Tổ 1, khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
V/v trả lời ông Nguyễn Văn Lý
13 5657/UBND-BTCD
13/12/2017
- Họ tên: MAI ĐỨC SIÊU
- Địa chỉ: Số 24A, ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
V/v trả lời đơn của công dân (Mai Đức Siêu, Mai Đức Tịnh, Mai Đức Di, Mai Đức Hy, Mai Thị Lan Vi).
14 5657/UBND-BTCD
13/12/2017
- Họ tên: MAI ĐỨC TỊNH
- Địa chỉ: Tổ 5, ấp 3, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
V/v trả lời đơn của công dân (Mai Đức Siêu, Mai Đức Tịnh, Mai Đức Di, Mai Đức Hy, Mai Thị Lan Vi).
15 5657/UBND-BTCD
13/12/2017
- Họ tên: MAI THỊ LAN VI
- Địa chỉ: Số 36/1, khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
V/v trả lời đơn của công dân (Mai Đức Siêu, Mai Đức Tịnh, Mai Đức Di, Mai Đức Hy, Mai Thị Lan Vi).