kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông báo chấm dứt thụ lý
Họ tên CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại Huyện/ Thị xã
Trích yếu
STTSố/ Ký hiệuThông tin hồ sơTrích yếuTải về
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 46 / 4 trang
16 112/TB-UBND
08/05/2013
- Họ tên: VÕ VĂN LÂM
- Địa chỉ: khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 112/TB-UBND ngày 08/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyếtt đơn khiếu nại của ông Võ Văn Lâm
17 110/TB-UBND
08/05/2013
- Họ tên: NGUYỄN ĐỨC DUY
- Địa chỉ: khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 110/TB-UBND ngày 08/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Duy
18 111/TB-UBND
08/05/2013
- Họ tên: NGUYỄN VĂN TIỀU
- Địa chỉ: khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 111/TB-UBND ngày 08/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tiều
19 94/TB-UBND
04/05/2013
- Họ tên: LÊ VĂN BỬNG
- Địa chỉ: khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 94/TB-UBND ngày 04/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Bửng
20 96/TB-UBND
04/05/2013
- Họ tên: NGUYỄN VĂN DANH
- Địa chỉ: ấp Vĩnh An, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 96/TB-UBND ngày 04/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Danh
21 97/TB-UBND
04/05/2013
- Họ tên: THÁI VĂN BÌ
- Địa chỉ: khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 97/TB-UBND ngày 04/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Thái Văn Bì
22 95/TB-UBND
04/05/2013
- Họ tên: THÁI VĂN THIỆN
- Địa chỉ: khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 95/TB-UBND ngày 04/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Thái Văn Thiện
23 99/TB-UBND
04/05/2013
- Họ tên: THÁI VĂN SẾT
- Địa chỉ: khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 99/TB-UBND ngày 04/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Thái Văn Sết
24 98/TB-UBND
04/05/2013
- Họ tên: NGUYỄN VĂN ẾCH
- Địa chỉ: khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 98/TB-UBND ngày 04/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ếch
25 86/TB-UBND
25/04/2013
- Họ tên: THÁI VĂN DẬU
- Địa chỉ: khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 86/TB-UBND ngày 25/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Thái Văn Dậu
26 82/TB-UBND
25/04/2013
- Họ tên: THÁI THỊ HÒ
- Địa chỉ: khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 82/TB-UBND ngày 25/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Thái Thị Hò
27 83/TB-UBND
25/04/2013
- Họ tên: BỒ THỊ CHIỆP
- Địa chỉ: khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 83/TB-UBND ngày 25/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Bồ Thị Chiệp
28 84/TB-UBND
25/04/2013
- Họ tên: LÊ VĂN MƠI
- Địa chỉ: khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 84/TB-UBND ngày 25/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Mơi
29 85/TB-UBND
25/04/2013
- Họ tên: LÊ THỊ ĐAN TÂM
- Địa chỉ: ấp Vĩnh An, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 85/TB-UBND ngày 25/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Đan Tâm
30 88/TB-UBND
25/04/2013
- Họ tên: NGUYỄN VĂN LÃNH
- Địa chỉ: phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thông báo số 88/TB-UBND ngày 25/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lãnh