kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông báo chấm dứt thụ lý
Họ tên CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại Huyện/ Thị xã
Trích yếu
STTSố/ Ký hiệuThông tin hồ sơTrích yếuTải về
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 46 / 4 trang
31 49/TB-UBND
27/03/2013
- Họ tên: ĐOÀN THỊ CHỈNH
- Địa chỉ: 33/18, kp Thắng Lợi, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An
Thông báo v/v đính chính Thông báo số 45/TB-UBND ngày 20/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Đoàn Thị Chỉnh
32 51/TB-UBND
27/03/2013
- Họ tên: TRẦN THỊ HÀI
- Địa chỉ: 31/7, đường ĐT 743, kp 4, phường Phú Lợi, Tp.TDM
Thông báo v/v đính chính Thông báo số 43/UBND-TB ngày 20/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hài
33 50/TB-UBND
27/03/2013
- Họ tên: TRẦN VĂN PHƯƠNG
- Địa chỉ: khu phố Trung Thắng, phường Binh Thắng, thị xã Dĩ Anh
Thông báo v/v đính chính Thông báo số 46/UBND-TB ngày 20/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Phương (đại diện bà Lê Thị Hài)
34 48/TB-UBND
27/03/2013
- Họ tên: TRẦN THỊ HUỲNH MAI (ĐẠI DIỆN ÔNG TRẦN VĂN QUA)
- Địa chỉ: 22/21, khu phố Bình Minh, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An
Thông báo v/v đính chính Thông báo số 44/UBND-TB ngày 20/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Huỳnh Mai (đại diện ông Trần Văn Qua)
35 44/TB-UBND
20/03/2013
- Họ tên: TRẦN THỊ HUỲNH MAI (ĐẠI DIỆN ÔNG TRẦN VĂN QUA)
- Địa chỉ: 22/21, khu phố Bình Minh, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An
Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Huỳnh Mai (đại diện ông Trần Văn Qua)
36 46/UBND-TB
20/03/2013
- Họ tên: TRẦN VĂN PHƯƠNG
- Địa chỉ: khu phố Trung Thắng, phường Binh THắng, thị xã Dĩ An
Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn của ông Trần Văn Phương (đại diện bà Lê Thị Hài)
37 43/UBND-TB
20/03/2013
- Họ tên: TRẦN THỊ HÀI
- Địa chỉ: 31/7, đường ĐT 743, kp 4, phường Phú Lợi, Tp.TDM
Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hài
38 45/TB-UBND
20/03/2013
- Họ tên: ĐOÀN THỊ CHỈNH
- Địa chỉ: 33/18, kp Thắng Lợi, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An
Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Đoàn Thị Chỉnh
39 318/TB-UBND
14/10/2011
- Họ tên: TRẦN VĂN QUA (DO BÀ TRẦN THỊ HUỲNH MAI ĐẠI DIỆN)
- Địa chỉ: 22/21, khu phố Bình Minh, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An
Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Qua (do bà Trần Thị Huỳnh Mai đại diện)
40 306/TBÐC-UBND
03/10/2011
- Họ tên: TRẦN VĂN TRƯỞNG
- Địa chỉ: ấp 4, Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên
Thông báo đính chính Thông báo số 298/TB-UBND ngày 22/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Trưởng
41 298/TB-UBND
22/09/2011
- Họ tên: TRẦN VĂN TRƯỞNG
- Địa chỉ: ấp 4, Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên
Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Trưởng
42 279/TB-UBND
05/09/2011
- Họ tên: NGUYỄN THỊ NHỎ
- Địa chỉ: 13/60, khu 8, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một
Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Nhỏ
43 276/TB-UBND
01/09/2011
- Họ tên: NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
- Địa chỉ: số 2/77, khu 6, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một
Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Dung
44 277/TB-UBND
01/09/2011
- Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
- Địa chỉ: số 102/25/5, khu 6, phường Phú Thọ, Tp Thủ Dầu Một
Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Liên
45 271/TB-UBND
25/08/2011
- Họ tên: PHẠM THỊ HUỆ
- Địa chỉ: khu 8, phường Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu Một
Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Huệ